kl_ta3

Výhercovia 1. súťažné kolo (1.8.-14.8.2013)

 1. Výherca: tel. číslo: 421911545210
 2. Výherca: tel. číslo: 421915169868
 3. Výherca: tel. číslo: 421908257317

 

Výhercovia 2. Súťažné kolo (15.8.-31.8.2013):

 1. Výherca: tel. číslo: 421908912266
 2. Výherca: tel. číslo: 421904368834
 3. Výherca: tel. číslo: 421911757477

 

Výhercovia 3. Súťažné kolo (29.8.-11.9.2013):

 1. Výherca: tel. číslo: 421907132030
 2. Výherca: tel. číslo: 421905764167
 3. Výherca: tel. číslo: 421918723370

 

Výhercovia 4. súťažné kolo (16.9-29.9.2013):

 1. Výherca: tel. číslo: 421905983135
 2. Výherca: tel. číslo: 421908112609
 3. Výherca: tel. číslo: 421907729466

 

Výhercovia 5. súťažné kolo (30.9.-13.10.2013):

 1. Výherca: tel. číslo: 421904545069
 2. Výherca: tel. číslo: 421903725919
 3. Výherca: tel. číslo: 421903384080

 

Výhercovia 6. súťažné kolo (14.10.-27.10.2013):

 1. Výherca: tel. číslo: 421907331951
 2. Výherca: tel. číslo: 421908791959
 3. Výherca: tel. číslo: 421948420438

 

Výhercovia 7. súťažné kolo (28.10.- 10.11.2013):

 1. Výherca: tel. číslo: 421948461152
 2. Výherca: tel. číslo: 421919297556
 3. Výherca: tel. číslo: 421902037803

 

Výhercovia 8. súťažné kolo (11.11.-24.11.2013):

 1. Výherca: tel. číslo: 421905573669
 2. Výherca: tel. číslo: 421908974017
 3. Výherca: tel. číslo: 421908255967

 

Výhercovia 9. súťažné kolo (25.11.-8.12.2013):

 1. Výherca: tel. číslo: 421940897071
 2. Výherca: tel. číslo: 421911558834
 3. Výherca: tel. číslo: 421902037803

 

Výhercovia 10.súťažné kolo (9.12.-22.12.2013):

 1. Výherca: tel. číslo: 421908545545
 2. Výherca: tel. číslo: 421902037803
 3. Výherca: tel. číslo: 421910902722

 

Výhercovia 11. súťažné kolo (23.12.-31.12.2013):

 1. Výherca: tel. číslo: 421908564730
 2. Výherca: tel. číslo: 421907169791
 3. Výherca: tel. číslo: 421908564730

© 2019 Kláštorná s.r.o.