Prírodná minerálna voda Kláštorná

 

 

 

Prírodná minerálna voda Kláštorná pramení v horskom prostredí Turčianskej kotliny v strede Slovenska. Zdrojom Kláštornej je prameň KM-1 (Kláštorný) nachádzajúci sa v katastri obce Kláštor pod Znievom. Vrt je hlboký 231 metrov a teplota vody v ňom je 17°C. Vrt KM-1 patrí medzi najvýdatnejšie vrty prírodnej minerálnej vody na Slovensku a jeho maximálna výdatnosť dosahuje až 11 litrov za sekundu. Parametre zdroja KM-1 ho z hľadiska zloženia zaraďujú medzi najkvalitnejšie zdroje na území Slovenska. Kláštorná je hyhrogenuhličitanová, vápenatohorečnatá, hypotonická prírodná minerálna voda, bohatá na minerálne soli. Vzhľadom na jej zloženie a účinky je vhodná ako súčasť pitného režimu pri väčšom fyzickom zaťažení a športových výkonoch, ako aj pri chronických žalúdočných a črevných chorobách, pri zápalových ochoreniach močových ciest, pri cukrovke, dne a pri zápalových a alergických ochoreniach dýchacích ciest. Vysoká kvalita vody  je zaručená jej vekom, nízkym obsahom sodíka a zvýšeným obsahom magnézia.

 

fyzikalne-a-chemicke-vlastnosti


© 2019 Kláštorná s.r.o.